Na kontaktoni për më shumë informacion

Dërgo

null

Adresa:

Lagjia “SMT” , Prane Drejtorise se Sherbimit Pyjor Lezhe
null

Telefon

067 605 0016
null

E-mail:

junikshpk@gmail.commarketing@junikshpk.com
financa@junikshpk.com
zyrateknike@junikshpk.com
zyrajuridike@junikshpk.com
vladimirmaluta@junikshpk.com